Freelance Data / DevOps / Fullstack / Linux engineer

0 1
0 naam drs. ing. Sander Lentink
1 woonplaats Lelystad
2 telefoon +31617012655
3 email sv@lent.ink
4 links
 • github.com/svlentink
 • blog.lent.ink

About

Leergierig, ijverig en altijd opzoek naar de beste manier om iets gedaan te krijgen. Technologieen zijn enkel een middel tot het doel. Security bewust en bereid om problemen discreet aan te kaarten.

Ambitie

Wil mij verder verdiepen als data (platform) engineer en vind het leuk als mijn werk raakvlakken heeft met data science, security en code te schrijven.

Ervaring

0 1
0 role Senior Data engineer | Vattenfall (energy), Amsterdam
1 periode July 2021 -> 2022, 40h p/w (consultant)
2 omschrijving Optimalizeren van onderhoud aan offshore wind turbines door data analisten te voorzien van tooling, infrastructuur en data, zodat voorspellende modellen de slijtage aan turbine onderdelen kan identificeren.
3 werkzaamheden
 • Translate business questions into complex SQL queries
 • Creating designs for data extraction, transformation and loading (ETL)
 • Configuring JWT authentication using Envoy proxy for web application backend
 • Enabling developers to run VS-code on k8s
 • Managing Cloud infrastructure through Infrastructue as Code (IaC)
 • Enabling GitOps of AKS and DB on Azure Cloud using Terraform
 • Data transformation in Python using Pandas
4 technieken
 • Scrum
 • Python
 • Pandas
 • Envoy
 • SQL
 • Apache NiFi
 • AKS Kubernetes
 • Kustomize
 • Dockerfile
 • Linux
 • Git
 • Kafka
 • Swagger
 • PostgreSQL
 • Azure DevOps
 • Terraform
 • Bash
 • REST API
 • PostgREST
 • OmniDB
 • MS Visio
 • Azure Blob
 • Nginx
 • Nexus
0 1
0 role Data engineer | Tennet (energy), Arnhem
1 periode July 2020 -> June 2021, 40h p/w (consultant)
2 omschrijving Het opschalen van duurzame energiebronnen mogelijk maken door het ontwikkelen van data ingestion pipelines om data scientist in staat te stellen verspellingsmodellen te maken. Wij ontwikkelden services die verschillende bronnen aanboorde en het opsloeg op HDFS of in een database, voorzien van monitoring dmv. dashboards en alarmering.
3 werkzaamheden
 • Improving and stimulating innovation relating to security processes through standardization and automation
 • Developing ingestion services using Python
 • Deploying various services using GitOps to container orchestration platform
 • Enabling GitOps of LDAP enabled Grafana instances
 • Enabling developers to run VS-code on the DTAP container platforms
 • Developing multi threaded Python service to ingest data using NiFi
 • Enabling GitOps of Databases (DaaS)
 • Managing prerequisites ingestion services; ACLs, service user, HDFS, Kafka
 • Creation of dashboards visualizing ingestion metrics using Kibana
 • Configuration of Filebeat on container orchestration platform
 • Developing python package to implement standardized JSON log format
 • Enabling GitOps of ElasticSearch watchers for alerting to Slack and email
 • Creating and maintaining internal Python (pypi) packages
 • Developing streaming API in Python between HDFS and HTTP
4 technieken
 • Scrum
 • Python
 • Dockerfile
 • Linux
 • CI/CD
 • Git
 • SQL
 • Apache NiFi
 • DC/OS
 • Kafka
 • Impala
 • Hue
 • Hadoop
 • HDFS
 • Oracle
 • Swagger
 • PostgreSQL
 • Jenkins
 • Mesos Marathon
 • ELK ElasticSearch Logstash Kibana
 • Grafana
 • Filebeat
 • Kerberos
 • Bash
 • PowerShell
 • SOAP
 • Webdav
 • REST API
 • SFTP
 • Nexus
0 1
0 role Cloud Architect | Rabobank (banking), Utrecht
1 periode November 2019 -> June 2020, 40h p/w (consultant)
2 omschrijving Als onderdeel van de strategische verschuiving van eigen datacenters (DC) naar de Cloud, hielp ik met het opzetten van de infrastructuur voor de pilot applicatie (Pega) door het ontwikkelen van het automatisch uitrollen van een kubernetes (k8s) cluster met de applicatie. Wij waren verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van de eerste migratie, waarbij ik de implementatie aanstuurde van Infrastructure as Code (IaC) mbv. Terraform.
3 werkzaamheden
 • Continue evaluatie van business value vs. technische verbeteringen aangedragen door engineers
 • Design van de Infrastructure as Code (IaC) omgeving
 • Integreren security principes in IaC, k8s en werkprocessen
 • Ontwikkelen standaarden en modules in Terraform
 • Optimaliseren CI/CD pipelines en templates
 • Automatiseren deployment op Azure mbv. Terraform en pipelines
 • Omzetten bestaande installatie handleiding naar IaC
 • Uitvoeren Database tests tbv. selectieproces
 • Aansturen van driekoppig IaC team
 • Ondersteunen van team met Terraform en container vragen
4 technieken
 • Scrum
 • Scaled Agile Framework (SAFe)
 • Kubernetes
 • Terraform
 • Azure DevOps
 • Python
 • Dockerfile
 • Linux
 • CI/CD
 • Git
 • PostgreSQL
 • Azure
 • Pega (Java)
 • Infrastructure as Code (IaC)
0 1
0 role Network engineer | Surfnet (research), Utrecht
1 periode October 2019 -> November 2019, 40h p/w (thesis)
2 projecturl http://tunroam.org
3 omschrijving Ontwikkelen van een wireless protocol die veilige public WiFi access points mogelijk maakt door VPN traffic te whitelisten.
4 werkzaamheden
 • 802.1x authentication server aanpassen voor protocol
 • Ontwikkelen wireless protocol
 • Implementeren van protocol op Raspberry Pi, welke dient als wireless Access Point
5 technieken
 • draw.io
 • LaTeX
 • FreeRADIUS
 • Python
 • Markdown
 • Javascript
 • Git
 • Debian Linux
 • Docker
 • Bash
 • Raspberry Pi
 • Orange Pi
 • Armbian
 • OpenVPN
0 1
0 role DevOps engineer | Rabobank (banking), Utrecht
1 periode March 2019 -> October 2019, 24h p/w (consultant)
2 omschrijving Als onderdeel van de strategische verschuiving van eigen datacenters (DC) naar de Cloud, rationaliseerde ik bestaande infrastructuur. Hierbij gebruikte ik Infrastructure as Code (IaC) principes om een beheersbare middleware te maken voor het aanvragen van ICT services in het eigen DC.
3 werkzaamheden
 • Strategie maken voor transitie naar containers tbv. Cloud migratie
 • Onderzoek naar methodes om resources aan te vragen in ManageIQ via Infrastructure as Code (IaC)
 • Ontwikkelen van ManageIQ Terraform provider mbv. Golang
 • Ontwikkelen nieuwe leesbare Terraform templates volgens AWS format
 • Ontwikkelen van data parsers mbv. Python voor on premise DC management
 • Bouwen van koppelingen tussen DevOps tools en API's
 • Optimaliseren van bestaande IaC templates (YAML en JSON)
 • Pega vatten in container dmv. Dockerfile
 • Platform tekeningen maken
 • Ondersteunen van team met Python, Linux, containers, routing en Terraform vragen
 • Presenteren designs en bevindingen aan teams
4 technieken
 • Scrum
 • Scaled Agile Framework (SAFe)
 • Terraform
 • Docker
 • Python
 • Ansible
 • Alpine Linux
 • ManageIQ
 • Git
 • Go (golang)
 • Swagger
 • Redhat
 • Bitbucket
 • Confluence
 • Infrastructure as Code (IaC)
0 1
0 role DevOps Engineer | Mijndomein (IT), Lelystad
1 periode December 2016 -> November 2018, 24h p/w (werknemer)
2 omschrijving Automatiseren van het operationeel beheer en het implementeren van nieuwe services. Mijn verantwoordelijkheid was het in de lucht houden van de bestaande diensten; hosting, email, DNS en het moderniseren van de interne configuratie tools.
3 werkzaamheden
 • Ontwikkelen microservices met Python
 • Microservices koppelen met RabbitMQ message systeem
 • Optimaliseren beheer mbv. nagios, elastic search monitoring, Slack notifications
 • Beheer hosting infra
 • Audit en rapporteren van security mbt. infrastructuur
 • Ddos interventie
 • Spam en phising email monitoring en preventie
 • Software ontwikkelaars voorzien van docker platform
 • Standby diensten draaien
 • Email platform beheer
 • Onderhoud in datacenter
4 technieken
 • Scrum
 • Kanban
 • Python
 • Apache
 • LXC
 • SQL
 • Docker
 • Kubernetes
 • DC/OS Mesosphere
 • Git
 • Exim
 • KVM
 • Debian Linux
 • AWS EC2
 • RabbitMQ
 • PowerDNS
 • HA-proxy
 • OpenStack
 • Kibana
 • Dokuwiki
 • CertManager
0 1
0 role Covert channel researcher | OS3 (education), Amsterdam
1 periode April 2018 -> May 2018, 20h p/w (edu. project)
2 omschrijving Onderzoek naar de mogelijkheid om verborgen data in plaatjes via sociale media te delen. Verschillende sociale media lieten zien dat zij plaatjes converteren, zowel JPG als BMP, wat maakt dat verborgen data vernietigd wordt.
3 werkzaamheden
 • data embedden mbv. verschillende stenography tools
 • code bijdragen aan open source stenography tool op Github
 • de verschillende data dragers uploaden en weer downloaden voor validatie
4 technieken
 • Bash
 • Imagemagick
 • LaTeX
 • Docker
 • Git
0 1
0 role Blockchain ontwikkelaar | OS3 (education), Amsterdam
1 periode February 2018 -> March 2018, 24h p/w (edu. project)
2 projecturl http://github.com/svlentink/logdag
3 omschrijving Klassieke infrastructuren maken vaak gebruik van een centrale log server. We hebben een Proof of Concept gemaakt die log blokken naar een willekeurige andere log server stuurt en een hash ervan op een blockchain plaatst. Hierdoor wordt het onmogelijk of onaantrekkelijk gemaakt om achteraf logs aan te passen.
4 werkzaamheden
 • Ontwerpen en bouwen blockchain architectuur
 • Ontwikkelen van web interface die real time een representatie van de graph laat zien
 • Ontwikkelen van de backend code in Python
5 technieken
 • Python
 • Docker
 • HTML5
 • Javascript
 • LaTeX
 • D3js
 • Git
 • Dokuwiki
0 1
0 role Blockchain onderzoeker | KPMG (education), Amstelveen
1 periode January 2018 -> January 2018, 40h p/w (thesis)
2 omschrijving De meeste blockchain technologieen eisen dat een participant altijd online is om bij te blijven met de blockchain. We hebben een onderzoeksverslag geschreven over de verschillende consensus mechanismes uit de blockchain wereld en laten zien wat toepasbaar is voor mobiele apparaten.
3 technieken
 • LaTeX
 • Docker
 • Git
0 1
0 role Container technologist | OS3 (education), Amsterdam
1 periode November 2017 -> December 2017, 24h p/w (edu. project)
2 projecturl https://github.com/svlentink/container-performance
3 omschrijving Een van de nieuwe ontwikkelingen is serverless. Serverless vraag vaak dat code herschreven dient te worden. Als alternatief heb ik een Proof of Concept ontworpen die op basis van een trigger (REST API, AMQP message) een container opstart en vervolgens de output van het process in de container terug geeft.
4 werkzaamheden
 • Ontwikkelen van PoC in python
 • Performance overzicht genereren met R
 • Bootstrappen van VPSen mbv. Bash
5 technieken
 • Rkt
 • Docker
 • LXC / LXD
 • Python
 • Flask
 • Bash
 • LaTeX
 • R
 • Git
0 1
0 role IoT beveiling onderzoeker | OS3 (education), Amsterdam
1 periode September 2017 -> October 2017, 24h p/w (edu. project)
2 omschrijving Analyseren van de dataflow van IoT (Internet of Things) apparaten bekijken om inzicht te krijgen in de veiligheid en privacy. We hebben meerdere apparaten onderzocht en gekeken naar de data en waarmee ze verbinding maken.
3 werkzaamheden
 • Configuratie IoT apparten
 • Analyse van tcpdump mbv. Wireshark
4 technieken
 • Wireshark / tcpdump
 • LaTeX
 • Docker
 • Bash
 • Git
 • Dokuwiki
0 1
0 role DevOps Engineer | Superbuddy (IT), Zwolle
1 periode June 2016 -> September 2016, 40h p/w (thesis)
2 omschrijving Als onderdeel van mijn thesis heb ik hun oude monolith gedockerized en AB testing mogelijk gemaakt door verschillende componenten in te richten als micro-services. Verder heb ik monitoring en het uit te kunnen rollen via CI/CD geimplementeerd.
3 werkzaamheden
 • Systeem aanbevelingen
 • Dockerizen bestaande applicaties
 • Implementeren CI/CD
 • Mogelijk maken van A/B testing mbv. nginx
 • Adviseren VPS providers
4 technieken
 • Scrum
 • Git
 • Bash
 • Docker
 • Docker-compose
 • Nginx
 • PHP
 • draw.io
 • LaTeX
 • Gitlab
0 1
0 role System analyst | Blendle (digital journalism), Utrecht
1 periode February 2016 -> May 2016, 40h p/w (thesis)
2 omschrijving Om de laadtijd van de applicatie sneller te maken, heb ik gekeken naar mogelijkheden om caching op verschillende lagen te implementeren. Wanneer bleek dat alles met query parameters ging en dit niet mogelijk was op netwerk niveau, ben ik opzoek gegaan naar de code die het meeste tijd koste (dmv. static code analysis). Na twee bugs gevonden te hebben heb ik de applicatie ook lokaal werkend gekregen door hun core te dockerizen.
3 werkzaamheden
 • Architectuur vatten in diagrammen
 • Dataflow analysis
 • Static code analysis (Ruby)
 • Dockerizen monolith
4 technieken
 • Scrum
 • draw.io
 • LaTeX
 • Ruby
 • Nginx
 • HAproxy
 • CDN Content Delivery Network
 • Javascript
 • REST API
 • HAL JSON
 • Git
0 1
0 role DevOps | imgZine (IT), Amsterdam
1 periode September 2015 -> January 2016, 40h p/w (stage)
2 omschrijving Het ontwikkelen van een Proof of Concept backend die gebruikt kan worden voor interne chat in applicaties. Heb een bestaande XMPP server gedockerized en gecompiled met WebSocket libraries en vervolgens een HTML5 applicatie gemaakt die via WebSocket (RFC7395) verbinding maakt met de backend.
3 werkzaamheden
 • Ontwikkelen HTML5 chat client
 • Backend inrichten
 • Installatie script in Bash
4 technieken
 • Scrum
 • Docker
 • HTML5
 • XMPP server
 • WebSocket
 • Bash
 • LaTeX
 • Git
0 1
0 role NodeJS ontwikkelaar | Maxedy (IT), Amsterdam
1 periode February 2015 -> June 2015, 40h p/w (stage)
2 omschrijving Deployment using Bash and REST-API in Meteor using OrientDB
3 technieken
 • Scrum
 • OrientDB
 • Node.js
 • Javascript
 • REST API
 • Bash
 • NoSQL
 • HTML5
 • draw.io
 • Git
 • Mocha
0 1
0 role Grails ontwikkelaar | Iceberg Webshophands (retail), Dronten
1 periode November 2013 -> January 2014, 40h p/w (stage)
2 omschrijving Proof of Concept; developing online craigslist for fresh food
3 technieken
 • Scrum
 • Bash
 • Java
 • HTML5
 • SQL
 • Grails
 • Git
0 1
0 role PHP ontwikkelaar | Windesheim (education), Zwolle
1 periode September 2011 -> December 2011, 30h p/w (edu. project)
2 omschrijving Ontwikkelen van twee websites in teams
3 technieken
 • MySQL
 • PHP5
 • svn

Opleiding

0 1 2 3 4
0 MSc. Security and Network engineering Universiteit van Amsterdam 2017-2019 🎓
1 BSc. Software engineering Windesheim 2012-2016 🎓
2 Propedeuse Technische informatica Windesheim 2011-2012 🎓
3 MBO Mechatronica Landstede 2007-2011 🎓

Certificaten en cursussen

0 1 2 3 4
0 minor Kunstmatige intelligentie Universiteit van Amsterdam 2014
1 minor Wiskunde Universiteit Utrecht 2014
2 minor Web technologie Windesheim 2013
3 cert. 7 habits of highly effective people FranklinCovey November 2012
4 cert. Introductie Android Development InfoSupport December 2011
5 cert. Basisveiligheid VCA Cito February 2007

Kennis velden


knowledge tree                                 
 +-- Configuration Management CM                        
 |  +-- CI/CD integration, deployment                     
 |  |  +-- Azure DevOps           November 2019 -> 2022      
 |  |  +-- Gitlab              August 2018  -> November 2018 
 |  |  +-- Travis              February 2017 -> October 2018  
 |  +-- Infrastructure as Code IaC                       
 |  |  +-- Ansible              March 2017   -> August 2019  
 |  |  +-- Terraform             November 2018 -> 2022      
 |  +-- Version Control Systems VCS                      
 |    +-- Git                2013      -> 2022      
 |    |  +-- Gitlab                             
 |    |  +-- Github                             
 |    |  +-- Bitbucket                           
 |    +-- svn                2012      -> 2013      
 +-- containers                                 
 |  +-- Docker                February 2015 -> 2022      
 |  +-- LXC                  March 2017   -> 2018      
 |  |  +-- LXD                November 2017 -> 2018      
 |  +-- Rkt                  November 2017 -> December 2017 
 |  +-- container orchestration                        
 |    +-- DC/OS Mesosphere         February 2017 -> November 2018 
 |    +-- Kubernetes            June 2018   -> 2022      
 |    +-- Microservices           June 2016   -> 2018      
 +-- data                                    
 |  +-- cache                                 
 |  |  +-- Memcache             April 2017   -> October 2018  
 |  |  +-- Redis               June 2016   -> October 2018  
 |  +-- data science                              
 |  |  +-- D3js               2015      -> April 2018   
 |  |  +-- Python                               
 |  |  |  +-- Numpy             September 2018 -> October 2018  
 |  |  |  +-- Pandas            September 2018 -> November 2018 
 |  |  +-- web scraping                            
 |  +-- database                                
 |  |  +-- MySQL / MariaDB          October 2011  -> 2022      
 |  |  +-- NoSQL                               
 |  |  |  +-- MongoDB            July 2016   -> October 2018  
 |  |  |  +-- OrientDB           March 2015   -> June 2015   
 |  |  +-- PostgreSQL                             
 |  |  +-- SQL server            2012      -> 2013      
 |  +-- formats                                
 |    +-- AMQP / RabbitMQ          February 2017 -> 2022      
 |    +-- JSON                                
 |    +-- XML                                
 |    +-- YAML                                
 +-- infrastructure                               
 |  +-- FreeRADIUS              October 2019  -> December 2019 
 |  +-- Linux                                 
 |  |  +-- Alpine Linux           2016      -> 2022      
 |  |  +-- Redhat              April 2019   -> August 2019  
 |  |  +-- Ubuntu / Debian          2012      -> 2022      
 |  +-- OpenStack               January 2017  -> February 2017 
 |  +-- VM                                   
 |  |  +-- KVM                February 2017 -> October 2018  
 |  |  +-- Xen                November 2017 -> 2022      
 |  +-- cloud                                 
 |  |  +-- AWS Amazon Web Services      February 2017 -> November 2018 
 |  |  +-- DNS                2016      -> 2022      
 |  |  |  +-- bind             September 2018 -> October 2018  
 |  |  +-- Load balancing          July 2017   -> September 2018 
 |  |  |  +-- HA-proxy           March 2016   -> October 2018  
 |  |  +-- Microsoft Azure          June 2019   -> June 2020   
 |  |  +-- Reverse / TLS proxy                        
 |  |    +-- Apache            January 2017  -> September 2018 
 |  |    +-- Nginx             2015      -> 2022      
 |  +-- monitoring and alerting                        
 |    +-- Elastic Search          April 2017   -> July 2018   
 |    |  +-- Kibana                             
 |    |  +-- Logstash / grok        November 2017 -> December 2017 
 |    +-- Email                               
 |    |  +-- Exim             April 2017   -> 2019      
 |    |  +-- smarthost                           
 |    +-- Nagios              December 2016 -> November 2018 
 |    +-- Slack API             2017      -> 2018      
 +-- languages                                 
 |  +-- Bash                 February 2015 -> 2022      
 |  +-- C#                  January 2013  -> June 2013   
 |  +-- CSS3                 October 2011  -> 2022      
 |  +-- Go (golang)              June 2019   -> September 2019 
 |  +-- HTML5                 September 2011 -> 2022      
 |  +-- Java                 April 2012   -> January 2014  
 |  +-- Javascript              February 2015 -> 2022      
 |  +-- LaTeX                 2014      -> 2019      
 |  +-- Node.js                February 2015 -> 2018      
 |  +-- PHP                  September 2011 -> June 2012   
 |  +-- Python                February 2017 -> 2022      
 |  +-- R                   November 2017 -> March 2018   
 |  +-- Ruby                 February 2016 -> May 2016    
 |  +-- SQL                  September 2011 -> 2022      
 +-- process management                             
 |  +-- SDLC                                  
 |  |  +-- Agile                               
 |  |  |  +-- Kanban            2013      -> 2022      
 |  |  |  +-- Scrum             April 2013   -> 2022      
 |  |  |  +-- User stories                          
 |  |  +-- Waterfall             October 2011  -> 2012      
 |  +-- documentation                             
 |  |  +-- Confluence            April 2017   -> October 2019  
 |  |  +-- Dokuwiki             2017      -> 2019      
 |  |  +-- Markdown                              
 |  |  +-- draw.io                              
 |  +-- ticketing system                            
 |    +-- Github issue system        2014      -> 2022      
 |    +-- Jira               2016      -> 2019      
 |    +-- Redmine              April 2013   -> June 2013   
 |    +-- Trello              2013      -> 2018      
 +-- security                                  
   +-- Access control                             
   |  +-- Basic-AUTH            May 2017    -> 2022      
   |  +-- IPTables             May 2017    -> 2019      
   |  +-- Netfilter                             
   |  +-- VPN                2017      -> 2022      
   +-- Cryptography                              
   |  +-- Elliptic-curve cryptography (ECC)                 
   |  +-- Public Key Infrastructure (PKI)                  
   |  +-- RSA                                
   |  +-- Secure Socket Layer (SSL)                     
   |  +-- Transport Layer Security (TLS)                   
   +-- DNSSEC                October 2018  -> 2019      
   +-- Kali linux              February 2018 -> April 2018   
   +-- Snort                 April 2018   -> April 2018   
   +-- Wireshark / tcpdump          2014      -> 2019      

Overige

AWS S3, Arduino, Chrome extension, DRY Don't repeat yourself, Flask, FreeRADIUS, Hugo, IPv6, IaaS, Internet of Things IoT, JQuery, KISS Keep it simple, Model View Controller (MVC), NFS, OpenSSH, OpenSSL, PaaS, Progressive Web App (PWA), REST API, RFC, SOAP, SSH, SaaS, Unified Modeling Language (UML), Wordpress, back-end, blockchain, data-mining, gcc, integration testing, makefile, routing, unit test, webpack

Techniques

AKS Kubernetes, Alpine Linux, AMQP / RabbitMQ, Ansible, Apache, Apache NiFi, Arduino, Armbian, Autodesk Inventor, AWS Amazon Web Services, AWS EC2, AWS S3, Azure, Azure Blob, Azure DevOps, back-end, Bash, Basic-AUTH, Bitbucket, blockchain, C#, CDN Content Delivery Network, CertManager, Chrome extension, CI/CD, Confluence, CSS3, D3js, data-mining, DC/OS, DC/OS Mesosphere, Debian Linux, DNS, DNSSEC, Docker, Docker-compose, Dockerfile, Dokuwiki, draw.io, DRY Don't repeat yourself, Elastic Search, ELK ElasticSearch Logstash Kibana, Elliptic-curve cryptography (ECC), Envoy, Excel, Exim, Filebeat, Flask, FreeRADIUS, gcc, Git, Github issue system, Gitlab, Go (golang), Grafana, Grails, HA-proxy, Hadoop, HAL JSON, HAproxy, HDFS, HTML5, Hue, Hugo, IaaS, Imagemagick, Impala, Infrastructure as Code (IaC), integration testing, Internet of Things IoT, IPTables, IPv6, Java, Javascript, Jenkins, Jira, JQuery, JSON, Kafka, Kali linux, Kanban, Kerberos, Kibana, KISS Keep it simple, Kubernetes, Kustomize, KVM, LaTeX, Lego, Linux, Load balancing, LXC, LXC / LXD, makefile, ManageIQ, Markdown, Memcache, Mesos Marathon, metal frame construction, Microservices, Microsoft Azure, Mocha, Model View Controller (MVC), MongoDB, MS Visio, MySQL, MySQL / MariaDB, Nagios, Netfilter, Nexus, NFS, Nginx, Node.js, NoSQL, Numpy, OmniDB, OpenSSH, OpenSSL, OpenStack, OpenVPN, Oracle, Orange Pi, OrientDB, PaaS, Pandas, Pega (Java), PHP, PHP5, PostgreSQL, PostgREST, PowerDNS, PowerShell, Progressive Web App (PWA), Public Key Infrastructure (PKI), Python, R, RabbitMQ, Raspberry Pi, Redhat, Redis, Redmine, REST API, RFC, Rkt, routing, RSA, Ruby, SaaS, Scaled Agile Framework (SAFe), Scrum, Secure Socket Layer (SSL), SFTP, sheet metal, Slack API, smarthost, Snort, SOAP, SQL, SQL server, SSH, svn, Swagger, Terraform, Transport Layer Security (TLS), Travis, Trello, Ubuntu / Debian, Unified Modeling Language (UML), unit test, User stories, Visual studio, VPN, Waterfall, web scraping, Webdav, webpack, WebSocket, welding, Wireshark / tcpdump, Wordpress, Xen, XML, XMPP server, YAML